WPG

Wist je dat? Spinnen - Zwijsen

  • Koopje
  • Normale prijs €9,99


Spelenderwijs leren kinderen van alles over spinnen. Dit gebeurt via grappige striptekeningen over een dubbele pagina met telkens een humorvolle zin in een of twee tekstballonnetjes. De informatieve teksten onder de tekeningen gaan over hun leefgebied, voedsel, het vangen van een prooi, bijzondere eigenschappen, de voortplanting, de jongen en tot slot de relatie met de mens.
 
De gepersonifieerde dieren, vermenselijking door kleding en andere accessoires, zorgen ervoor dat de jonge lezer de situatie direct begrijpt en zich kan inleven in de dieren. De informatieve tekst van een tot vier zinnen begint telkens met 'Wist je dat...'. 

Het leesniveau is AVI-E5. Uitgave waarmee geleerd én gelachen kan worden. Vanaf ca. 9 t/m 11 jaar, ook voor hen die moeite hebben met lezen.